Daňové změny pro rok 2021

Krátce před koncem roku 2020 byl schválen daňový balíček obsahující řadu změn pro podnikatele i zaměstnance. V dnešním článku si představíme některé daňové novinky pro letošní rok, nejen z obsahu daňového balíčku.

 

Paušální daň pro OSVČ

Zjednodušit si odvodové povinnosti mohou drobní živnostníci přechodem na paušální daň. Tři odvody na jednom formuláři (daň z příjmu, odvod plateb na zdravotní a sociální pojištění) jim přinesou snížení administrativní zátěže a finanční úsporu např. za využívání služeb účetních a daňových poradců. Paušální daň pro letošní rok činí 5.469,- Kč měsíčně a je splatná je vždy k 20. dni v měsíci.  OSVČ, které nyní odváděli pouze minimální sociální pojistné a nulovou daň, tímto paušálem odvedou 100,- Kč na dani z příjmu, na zdravotním pojištění částku 2.976,- Kč a minimální sociální pojistné navýšené o 15 %.

Přihlásit se k paušální daně tzv. oznámením o vstupu lze nejpozději do 11.1.2021 odesláním tiskopisu finančnímu úřadu. Povinnosti hradit zálohy pak zanikají se vstupem do paušálního režimu.

Podmínky splní OSVČ, které nejsou mimo jiné plátci daně z přidané hodnoty a jejich příjmy ze samostatné činnosti nepřesáhly v minulém období částku milion korun českých. Uplatnit roční daňové zvýhodnění na děti nebo odpočty úroků z hypotéky však možné v tomto režimu nebude. Zda se vám vyplatí přejít na úhradu paušální daně si můžete ověřit pomocí kalkulátoru Ministerstva financí ČR zde.

 

Odklad elektronické evidence tržeb

Povinnost vystavovat účtenky a odesílat údaje o tržbách dle zákona o evidenci tržeb je pozastavena až do 31.12.2022 a platí pro všechny čtyři vlny EET.

 

Snížení daně z příjmu a stravenkový paušál

Zatímco kuřáky zvýšení sazby spotřební daně na tabák v daňovém balíčku nijak nepotěšilo, zaměstnanci nad snížením daně z příjmů a zrušení superhrubé mzdy mohou jen plesat. Sazba daně z příjmu fyzických osob nyní činí 15% z hrubé mzdy, zvýšená sazba ve výši 23% pak nahrazuje solidární zvýšení daně.

Zaměstnanci dále „ušetří“ ještě díky zvýšení základní slevy na poplatníka, pro letošní rok činí tato sleva 27.840,- Kč, pro příští rok 30.840,- Kč.

Mnohé zaměstnance také potěší stravenkový paušál, který je novinkou a dalším možným způsobem podpory zaměstnavatele vedle závodního stravování a stravenek. Díky stravenkovému paušálu bude umožněno poskytovat příspěvek na stravování zaměstnancům přímo v peněžní formě s využitím daňové podpory.

 

Zvýšení hranice pro odpisování hmotného majetku

Hranice hmotného majetku pro účely zákona o daních z příjmů je zvýšena na 80.000,- Kč. Ke stejnému navýšení dochází i u technického zhodnocení hmotného majetku. Úpravu lze použít na majetek pořízený od 1.1.2020 a technické zhodnocení dokončené v r. 2020.

 

Zrušení daňového odpisování nehmotného majetku

U daňového odpisování došlo ke zrušení kategorie nehmotného majetku. Výdaje související s pořízením dlouhodobého nehmotného majetku tak budou uplatňovány tak, jak jsou uplatněny v účetnictví. Změna se týká nehmotného majetku pořízeného již od 1.1.2020.

 

DPH u nájmu nemovitých věcí

Obecně je nájem nemovitých věcí od daně z přidané hodnoty osvobozen. Pokud však na straně i pronajímatele i nájemce jsou plátci DPH, mohou se rozhodnout, zda u nájmu nemovité věci uplatní daň z přidané hodnoty (21%). Nyní ale dochází k omezení této volby v případě, kdy je předmětem nájmu pro jiného plátce nemovitá věc, která je určena pro trvalé bydlení. Pronajímatel tak nebude oprávněn v takovém případě uplatňovat nárok na odpočet DPH ze souvisejících přijatých plnění.

 

Časový test pro příjmy z prodeje investičních nemovitých věcí

Zatímco na trvalo zrušená daň z nabytí nemovitosti přinesla finanční úlevu kupujícím, pro prodávající nemovitostí neurčených k vlastnímu bydlení platí od 1.1.2021 časový test prodloužený z 5 na 10 let. Příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení, tedy pořizované za účelem investice, budou podrobeny tomuto zvýšenému časovému testu.  U vlastního bydlení pak zůstal časový test stejný – dvouletý. Stejně jako dosud se tento nepoužije v případě, kdy prodávající použije získané prostředky na uspokojení vlastních bytových potřeb.

 

 

Pokud se některá ze změn týká i vašeho podnikání, zeptejte se nás, rádi Vám poradíme v konkrétní věci nebo poskytneme účetní a daňové služby prostřednictvím daňově poradenské kanceláře Kropáček CONSULTING.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz