Daň z nabytí nemovitosti definitivně zrušena

Dne 26.09.2020 nabyl účinnosti zákon č. 386/2020 Sb., kterým dochází ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí.

Po letech politických úvah a měsících schvalovacího procesu tedy definitivně končí často kritizována přímá majetková daň, které podléhala většina úplatných převodů starších nemovitostí v České republice. Součástí daňového systému byla tato daň od 01.01.2014, kdy nahradila dříve platnou daň z převodu nemovitých věcí a přesunula daňovou povinnost na nabyvatele nemovitostí, kterým byl typicky kupující. Zdaněné byly pouze úplatné převody nemovitostí, pokud se na ně nevztahovala žádná z výjimek (např. první převod bytu v novostavbě).

Další změny

Zároveň se zrušením daně z nabytí nemovitosti, bylo schváleno:

  • prodloužení časového testu pro osvobození od daně z přijmu při prodeji nemovité věci neurčené k vlastnímu bydlení ze současných 5 na 10 let, a to s odloženou účinnosti pro nemovitosti nabyté po 01.01.2021;
  • snížení limitu odpočtů úroků z úvěrů na bydlení z původních 300.000,-Kč na 150.000,-Kč, a to s účinností pro nově uzavřené smlouvy od 01.01.2022.

Zejména druhé opatření je výsledkem kompromisu, protože původní vládní návrh počítal s úplným zrušením daňových odpočtů na hypotéky. Zrušení odpočtů mělo pro státní rozpočet představovat alespoň částečnou kompenzaci, protože v důsledku zrušení daně přijde ročně o cca 13 mld Kč.  Kupující tak díky výslednému kompromisu budou moct i po 01.01.2022 čerpat výhody jak zrušené daně z nabytí, tak daňových odpočtů až do výše 150.000,-Kč.

U časového testu nadále zůstává zachována výhodnější lhůta 2 roky pro nemovitost, ve které měl prodávající bydliště. Nově se navíc zavádí osvobození od daně z příjmu fyzických osob při prodeji nemovité věci, ve které prodávající sice bydliště neměl, ale výtěžek z prodeje k obstarání své bytové potřeby následně využije. V tomto případě prodávající oznámí správci daně skutečnost, že výtěžek k obstarání bytové potřeby využil a po splnění podmínek se na něj 10-ti letý časový test vztahovat nebude.

Účinky zrušení daně u konkrétních případů

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí se týká všech převodů, u kterých účinky vkladu do katastru nemovitostí vzniknou dne 26. 9. 2020 a později.

Dále zákon přechodným ustanovením se zpětnou účinností ruší daňovou povinnost i v těch případech, kdy lhůta pro podání daňového přiznání uplynula od 31. března 2020. Zpětná účinnost tedy dopadá na ty případy vkladu práva do katastru nemovitostí, které proběhly v prosinci roku 2019 a později, nebo v tomto a následujících měsících došlo k nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která není evidována v katastru nemovitostí, a lhůta pro podání daňového přiznání tak uplynula dnem 31. 3. 2020 a později. Rozhodný je v tomto případě okamžik provedení vkladu do katastru nemovitostí, jestli proběhl k 01.12.2019 a později, tak se na převod daňová povinnost nevztahuje.

K prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání se nepřihlíží.

Jak mají postupovat ti co daň již zaplatili

Poplatníci, kterých se zrušení daně týká a kteří dosud nepodali daňové přiznání, ani daň neuhradili, nemají již vůči správci daně žádné povinnosti, nemusejí tedy podávat ani „nulové“ daňové přiznání.

Na většinu případů se již vztahoval vyhlášený generální pardon pro podávaní daňových přiznání, který byl po schválení vládou zaveden v době, kdy již bylo zřejmé, že ke zrušení daně dojde a bylo by zbytečné od poplatníků daň vybírat a následně vracet.

Osoba, které však daň uhradila a zrušení daně na její převod dopadá, muže nyní požádat o vrácení přeplatku na dani. Žádost se podává u místně příslušného správce daně (tam kde bylo podáno daňové přiznání) a může být podána poštou, na podatelně FÚ nebo datovou schránkou, přičemž vzor žádosti vydaný finanční správou je dostupný zde.

Pro vrácení přeplatku je stanovená 30-denní lhůta, která počíná běžet dnem podání žádosti.

 

Ve věcech účetnictví, daní a odvodů Vám naše služby rádi poskytneme prostřednictvím daňově poradenské kanceláře Kropáček CONSULTING

 

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz