Co je to timeshare?

Mnoho lidí vyhledává možnost levné dovolené a někteří lidé se rádi vrací na to samé místo opakovaně každý rok, což zapříčinilo vznik nové formy smlouvy – timesharu. Timeshare je forma smlouvy z oblasti spotřebitelského práva, která je upravena v občanském zákoníku pod označením dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby.

Podstatou smluv v oblasti timesharu je zejména užívání nemovité věci na určitý časový úsek během roku. Poskytovatel tedy rozloží užívání nemovitosti mezi více spotřebitelů v průběhu roku. Timeshare se zpravidla uzavírá na mnoho let dopředu, což umožňuje jednotlivým poskytovatelům výrazně snížit cenu pronájmu dané nemovitosti.

Náležitosti timesharové smlouvy

V oblasti timesharových smluv je legislativa poměrně přísná, co se týče nároků na podnikatele. Podnikatel musí před uzavřením timesharové smlouvy spotřebiteli sdělit mimo standardních náležitostí navíc informace, mezi které patří například povinnost sdělit přesný popis nemovitosti/rekreačního střediska, možnost využití zařízení v rámci daného místa (bazén, výřivka) včetně případného poplatku, informaci o hlavním službách – voda, plyn, elektřina apod.

Dále musí být spotřebitel informován o právu odstoupit od smlouvy, které má do 14 dní od uzavření timesharové smlouvy. Spotřebitel musí stvrdit svým podpisem, že je s tímto právem srozuměn. Případné odstoupení musí být ze strany spotřebitele učiněno písemně. Podnikatel není oprávněn v této lhůtě po spotřebiteli požadovat jakékoli platby, a to ani platbu zálohy. Podnikatel k timesharové smlouvě musí vždy přiložit formulář pro odstoupení od smlouvy.

V neposlední řadě musí být timeshrová smlouva písemná a musí být v úředním jazyce země, kde je spotřebitel státním příslušníkem nebo kde má trvalé bydliště.

Splátky

Platba za timeshare musí být ze zákona rozdělena do ročník splátek, přičemž ke každé splátce musí být spotřebitel vyzván 14 dní před splatností. Spotřebitel má v souvislosti s výzvou možnost v lhůtě 14 dní, nejpozději však zaplacením splátky, vypovědět timesharovou smlouvu bez udání důvodu.

Závěr

Timeshare je jistě zajímavá možnost, jakým způsobem může spotřebitel řešit v následujících letech svoji dovolenou, jelikož bude jezdit na to samé místo a ve stejném období, což mu ušetří spoustu času s přípravami a odpadá zbytečný stres z neznáma. Pro podnikatele je timeshare zase výhodný, jelikož danou nemovitost obsadí na více let dopředu. Český právní řád tuto formu smlouvy podstatným způsobem reguluje, pokud byste si při uzavírání timesharové smlouvy nevěděli rady, neváhejte se na nás kdykoli obrátit.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz