3D tisk a práva duševního vlastnictví (2. část – právní důsledky)

předchozím článku věnovanému 3D tisku jsme představili technologii 3D tisku, hlavní využití pro aditivní výrobu firem a spotřebitelský 3D tisk a aktéry, kteří se procesu 3D tisku účastní. V této druhé části přistoupíme k posouzení právních důsledků 3D tisku a budeme se věnovat zejména případným rizikům pro účastníky.

Přehled práv souvisejících s 3D tiskem

V následující tabulce shrnujeme práva duševního vlastnictví, která mohou na 3D tisk dopadat:

PrávoRegistrace a doba ochranyPodmínky ochranyPříklad Chráněno není
Autorské právoBez registrace, trvání 70 let od smrti autoraJedinečnost, vlastní tvůrčí činnost autoraEstetické prvky prakticky všech předmětů (tzv. díla užitého umění), stavbyČistě funkční prvky bez autorského vkladu
Průmyslové vzoryBez registrace, trvání 3 roky od zveřejněníNovost, rozpoznatelnost charakteristických znaků pro poučeného uživateleVnější vzhled výrobku nebo jeho částiČistě funkční prvky; vnitřní části, které nejsou při běžném užití viditelné
Registrace, trvání 5 let (lze obnovit, celkem max. na 25 let)
Ochranné známkyRegistrace, doba trvání není omezena (zápis je nutné každých 10 let obnovovat)Grafické znázornění, schopnost odlišit výrobky a služby dané značky od ostatníchSlovní název značky, logo, výjimečně i tvar výrobkuBěžné označení, které nemá rozlišovací způsobilost
PatentyRegistrace, trvání 20 letNovost, vynálezecká činnost, průmyslová využitelnostPatentovaná součástka výrobkuEstetické výtvory

Z odlišností dvou hlavních využití 3D tisku vyplývají i rozdíly v právních důsledcích, které jsou dále rozebírány v tomto článku. V případě spotřebitelského 3D tisku se tak nejčastěji řeší možné porušování práv duševního vlastnictví jednotlivými aktéry, v případě aditivní výroby firem půjde primárně o ochranu jejich práv duševního vlastnictví.

Uživatelský 3D tisk

Pro uživatelský 3D tisk, např. s využitím platformy pro 3D soubory Thingiverse (zmiňované v našem předchozím článku), jsou nejdůležitějšími právy duševního vlastnictví autorské právo a právo k průmyslovým vzorům. Autorskoprávní ochrana dopadá prakticky na vše, co je výsledkem tvůrčí činnosti – může tak jít např. i o vzhled postaviček z animovaných filmů. Průmyslové vzory zase chrání design výrobků, pokud nejde pouze o čistě funkční prvky.

Jak jsme již uváděli v předchozím článku, do spotřebitelského 3D tisku je zapojena řada aktérů. Porušování práv se mohou v různých fázích 3D tisku dopustit všichni, jak ukazuje tato tabulka:

FázeMožné porušeníOdpovědnost
Programování datového modeluVytvoření nelegální digitální kopie předmětu ochrany (autorská práva, průmyslové vzory)Autor CAD modelu
Použití ochranných známek při tvorbě modelu
Distribuce datového modeluŠíření nelegální digitální kopie předmětu ochrany (autorská práva, průmyslové vzory)Poskytovatel obsahu, provozovatel webu, poskytovatel internetového připojení
Užití ochranných známek v popiscích na webu
3D tisk a použití hotového výrobkuDalší používání předmětu ochrany ve fyzické formě (autorská práva, průmyslové vzory)Koncový uživatel, distribuční síť
Užití ochranných známek v rámci distribuce

Za případné porušení práv mohou být za určitých okolností spoluzodpovědní i další aktéři, jako např. výrobci hardware (3D skenerů, tiskáren a materiálu), kteří mohou odpovídat za porušení práv, ke kterému dochází za využití jejich produktů. Takové případy však budou spíše okrajové.

Právní řád počítá s celou řadou výjimek, kdy k porušení práv duševního vlastnictví nedochází.

Pro jednotlivé uživatele to bude zejména užití pro vlastní potřebu (v případě autorského práva), resp. nekomerční užití (v případě ostatních práv s výjimkou patentové ochrany). Zajímavou možností pro spotřebitele tak může být užití 3D tisku pro vlastní potřebu např. pro opravu spotřebičů „vytištěním“ chybějících součástek. Je však nutné počítat s tím, že výjimky z ochrany jsou značně limitované, a výjimka z autorskoprávní ochrany se tak např. neuplatní v případě, že je datový model nebo finální výrobek zveřejněn (bez ohledu na komerčnost takového zveřejnění).

Pro profesionály zapojené do procesu uživatelského 3D tisku, např. pro ty, kteří tvoří nebo šíří datové modely pro komerční účely, bude nalezení výjimky obtížnější. Určitou ochranu poskytuje tzv. bezpečný přístav (safe harbour), kterému jsme se na našem blogu podrobně věnovali již dříve zdezde. Ten by se vztahoval na poskytovatele služeb informační společnosti, v tomto případě např. na poskytovatele internetového připojení nebo provozovatele platforem s uživatelským obsahem. Zde zdůrazňujeme, že v případě porušování práv duševního vlastnictví je bezpečný přístav limitován; připravovaná evropská směrnice o autorském právu navíc plánuje další omezení bezpečného přístavu (směrnici jsme se věnovali v tomto článku).

Aditivní výroba

Firmy působící v oblasti aditivní výroby, které využívají 3D tisk jako výrobní nástroj, by měla zajímat především právní ochrana vlastních 3D modelů před neoprávněným využitím ze strany programátora či zákazníků. Kromě zajištění ochrany cestou práv duševního vlastnictví (např. registrací průmyslového vzoru nebo patentu) je ale nutné myslet i na další právní rizika, která ze 3D tisku vyplývají.

Tato rizika jsou spojena s konektivitou 3D tiskáren (zejm. připojení ke cloudovým úložištím nebo obecněji k internetu) a ukládáním do tiskové paměti. V souvislosti s tiskovou pamětí může dojít k situacím známým z klasického papírového tisku, kdy v tiskárně zůstávají citlivá data, která jsou následně zneužita. Pro datové modely obsahující cenné know-how by to mohl být obzvlášť velký problém.

Zranitelnost zařízení připojených k internetu se v poslední době řeší často, zejména ve spojení s rozvojem internetu věcí (IoT). Konektivita 3D tiskáren může usnadnit průmyslovou špionáž, případně sabotování výroby (zaslání škodlivého kódu, který způsobí chyby v tiskárně). Tato rizika je potřeba si uvědomit a řešit je dříve, než je 3D tisk zapojen do výroby ve velkém.

Vedle výše uvedených práv lze pro ochranu duševního vlastnictví využít i další právní nástroje, zejména ochranu obchodního tajemství a dohody o mlčenlivosti.

Závěr

3D tisk je dynamicky se rozvíjejícím odvětvím, které má zásadní vliv i na současné chápání práv duševního vlastnictví. V našem stručném článku jsme pouze nastínili základní problémy, které ze 3D tisku vyplývají. Pokud vás zajímá, jaké konkrétní právní důsledky pro vás vyplývají z tvorby nebo distribuce datových modelů či samotného 3D tisku, pokud chcete ochránit své duševní vlastnictví nebo se naopak vyvarovat porušování práv jiných, neváhejte se na nás obrátit.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz