Nová evropská směrnice o autorském právu může zásadním způsobem změnit internet

V Evropské unii se v současné době projednává návrh nové směrnice o autorském právu. Poslední unijní dokument týkající se ochrany autorských práv byl schválen v roce 2001, tedy před dlouhými sedmnácti lety. Od té doby došlo k velkému posunu v oblasti nakládání s autorskými díly, a to zejména na internetu – pro ilustraci: společnost Google v době vydání původní směrnice existovala pouhé tři roky a Facebooku do svého vzniku dokonce ještě tři roky chyběly.  Směrnice z roku 2001 tedy už nemá šanci reflektovat pokrok doby a potřeba aktualizovat autorské právo je zřejmá.

Návrh nové směrnice byl na začátku září schválen Evropským parlamentem. Nejkontroverznějšími body v současném návrhu dokumentu jsou jeho články 11 a 13, které cílí na vyšší ochranu autorských práv autorů děl na internetu. O co v nich jde?

Článek 11

Nově by byly třetí strany povinny za užití textu nebo úryvku textu pro komerční či marketingové účely platit původnímu autorovi textu, případně mediálnímu domu. Nejvíce zasaženy tímto pravidlem by byly internetové vyhledávače jako jsou Google nebo Seznam, které by se měly o profit z takto zobrazovaných textů podělit s danými mediálními domy či autory, anebo je vůbec nezobrazovat. Původní návrh byl nakonec upraven do kompromisnější podoby, když byla vyškrtnuta povinnost platit autorům i za pouhé hypertextové odkazy nebo nutnost souhlasu autora článku se šířením i v případě soukromých a nekomerčních využití.

Článek 13

Směrnice také stanovuje povinnost poskytovatelům služeb, prostřednictvím kterých dochází k ukládání velkého množství děl (jako je např. YouTube, Facebook či české uložto atp.), aby přijali vhodná opatření k zabránění neoprávněných užívání autorských děl a aby s držiteli práv k těmto dílům na těchto opatřeních spolupracovali. Vhodnými opatřeními by mělo být zejména zavedení systému filtrů, které by byly schopné automaticky rozpoznat autorské dílo a jeho šíření tak zastavit.

Názory odpůrců a zastánců směrnice

Odpůrci těchto návrhů argumentují, že nedává smysl, aby vyhledávače musely autorům textu platit za pro ně velice výhodnou propagaci, kterou jejich textům vyhledávače poskytují. Navíc prý ovšem také hrozí, že pokud bude směrnice schválená v současné podobě, tak to může zásadním způsobem omezit svobodu internetu a obecně narušit internet tak, jak ho známe.

Podle vyjádření společnosti Seznam.cz by se mohlo stát, že z jejich vyhledávání zmizí mnoho zajímavých článků a rozhovorů, protože není v jejich silách sepsat smlouvu se všemi vydavateli textů. A to bude nevýhodné právě i pro vydavatele těchto článků, neboť kvůli tomu mohou ztratit značnou část svých čtenářů. Zavedení systému filtrů s sebou také nese velmi vysoké finanční náklady, které budou moci vynaložit pouze největší společnosti. Ty menší budou muset na trhu skončit.

Podle jejích zastánců směrnice pouze aplikuje pravidla platná v offline světě do digitálního prostředí, díky čemuž budou mít autoři autorských děl nad svými díly větší kontrolu. Dále dodávají, že pod záminkou svobody nelze beztrestně porušovat autorské právo, přejímat cizí díla a profitovat z nich, jako bylo doteď běžnou praxí, protože je to neetické a vůči autorům děl nespravedlivé.

Co bude dál?

Směrnice bude nyní ještě dále projednávána v rámci trialogu zástupců Evropské komise, Rady Evropské unie a Evropského parlamentu a je možné, že bude ještě dále specifikována, zmírněna, anebo naopak zpřísněna. Tak jako tak, nové směrnice o ochraně autorským práv se v následujících měsících nejspíše dočkáme, otázkou pouze zůstává, v jaké podobě. Směrnice bude muset být po přijetí Evropskou unií promítnuta v národních právních předpisech – v ČR to bude nejspíš prostřednictvím novely autorského zákona.

Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně autorského práva, ozvěte se nám. Náš tým odborníků Vám poradí.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz