Embed videa YouTube a Autorské právo. Je legální vkládání cizích videí na vlastní web?

Vkládání videa z YouTube na svoji webovou stránku a e-shop

Je legální vkládání cizích videí na vlastní web?

Asi každý, kdo provozuje webovou stránku, to někdy udělal. Nebo se nad tím alespoň zamyslel. Řeč je o vložení videa z Youtube, a to v podobě přehrávače nebo pouhého odkazu, na web.

Ale málokdo se zamyslel, jestli s tím může mít nějaké problémy, případně jak závažné a proč. Internet bývá vnímán jako volně dostupný, ničím a nikým neomezovaný zdroj všeho, co právě potřebujeme. Máloco je vzdálenější pravdě, na internetu platí úplně stejná pravidla jako kdekoliv jinde, byť hůře vymahatelná. Jistou výjimku představují autorská díla, která jejich autoři dávají pod licencí Creative Commons k volnému užívání veřejnosti.

Poslechněte si Audio Podcast

Video prezentace a PDF ke stažení

Video prezentaci a PDF ke stažení je dostupné v naší Členské sekci.

YouTube a podmínky užití

Podmínky služby Youtube zakazují linkování cizích videí za komerčním účelem.

Domníváme se, že komerčním účelem v tomto případě nebude např. linkování produktového videa při provozování e-shopu, nýbrž vytvoření stránky, jejímž jediným účelem je vydělávat na bannerové a jiné reklamě. V případě, že by videa z Youtube sloužila jako „volavky“ pro návštěvníky webových stránek, věříme, že by k porušení Podmínek služby Youtube došlo. 

Vložené video bez předchozího souhlasu

Ale co případ, kdy na např. na výše zmíněný e-shop vložíte bez předchozího souhlasu cizí video produktu, který nabízíte k prodeji? Došlo k porušení autorských práv k použitému videu?

Vyjádření Soudního dvora EU

V letošním roce se k podobnému případu vyjádřil Soudní dvůr EU v rozhodnutí z 12. února 2014, kde v podstatě za jistých podmínek takové vkládání přehrávače nebo odkazu umožnil.

V zásadě lze říct, že pokud video nezpřístupníte více lidem, než komu bylo původně určeno, porušení autorských práv se nedopustíte.

Za příklad poslouží ono produktové video. Autor ho nahrál na Youtube, a tím ho zpřístupnil neomezenému množství lidí. Prakticky každý mohl na video narazit a pustit si ho. Pokud tedy použijete odkaz na toto video na svých webových stránkách, nedopouštíte se porušení autorských práv, protože množina potenciálních diváků se tím nezmění. Je stále stejně neomezená – pustit si ho může každý.

Plné znění rozsudku Soudního dvora EU najdete zde.

Kdy dojde k porušení autorských práv

K porušení autorských práv dojde ve chvíli, kdy byl autorem videa počet potenciálních diváků omezen (ať už nutnou registrací, zpoplatněním či jiným způsobem) a toto omezení vložením videa na webovou stránku obejdete.

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz