AKVIZICE PROJEKTŮ

Kdy
14.09.2023
9.00 – 12.00 hod
Kde
Advokátní kancelář Kropáček LEGAL, Pobřežní 667/78, Praha – Karlín
Cena
3.900,- Kč bez DPH

Zveme Vás na seminář určený zejména pro podnikatele v oblasti developmentu a manažery projektů, který Vás provede klíčovými okruhy, které řeší developeři v rámci akvizice developerského projektu. Seminář Vám dá vhled do možností, které v rámci akvizice máte, od její formy, daňových dopadů, časové, finanční a procesní náročnosti až po rizika a typické komplikace v rámci akvizice. Na Vaše daňové dotazy budou spolu s námi odpovídat specialisté z Grant Thornton.

Na semináři probereme následující témata:

 • akvizice projektu formou asset deal a share deal – rozdíly procesů akvizice, rizika, výhody a nevýhody obou forem, zdanění obou forem, odštěpení před akvizicí
 • fáze akvizice a zasmluvnění – due diligence, rezervační smlouvy, HOT, LOI, exkluzivita, NDA, předsmluvní odpovědnost
 • akviziční dokumentace – struktura, vypořádání, garance pro kupujícího ve vztahu k prohlášením a zjištěním z due diligence, otázky disclosure
 • přeměny (fúze, odštěpení) – ve fázi před akvizicí, v jejím průběhu a následně, praktický průběh, účetní a daňové souvislosti, ručení, znalecké posudky v přeměnách (kdy jsou potřeba a jaké jsou druhy)
 • financování a daňové otázky – způsoby účtování projektů, DPH, osvobození, vyvolané investice, financování v rámci skupiny a daňová uznatelnost úroků (testy uznatelnosti)

 

V části věnované způsobům provedení akvizice představíme hlavní rozdíly mezi asset deal a share deal, výhody a rizika spojená s těmito způsoby, včetně daňových souvislostí. Dále Vám představíme, v jakých fázích akvizice probíhá, jaké smlouvy jsou v rámci akvizice uzavírány a jak probíhá proces realizace akvizice.

S akvizicemi jsou často spojeny také přeměny, nejčastěji v podobě fúze či odštěpení, na které se na tomto semináři také zaměříme, a představíme Vám prakticky jejich průběh a předpoklady pro jejich provedení.

Zcela zásadní roli v oblasti realizace developerských projektů hrají daňové otázky a možnosti financování. Na tomto semináři proto vysvětlíme také způsoby účtování projektů, kdy do hry vstupuje daň z přidaného hodnoty a možnost osvobození od DPH, a jakým způsobem by mělo probíhat financování projektu v rámci skupiny se speciálním zaměřením na daňovou uznatelnost úroků.

Seminář bude veden praktickou formou, všechna témata vysvětlíme na konkrétním modelu developerského projektu. Seminář je organizován pro menší počet účastníků, tudíž bude možnost konzultovat Vaše konkrétní dotazy, a také bude prostor pro networking mezi účastníky semináře.

 

Kdy: 14. 9. 2023, 9:00 – 12:00

Kde: Advokátní kancelář Kropáček LEGAL, na adrese Pobřežní 667/78, Praha – Karlín

Cena: 3.900,- Kč bez DPH

Kapacita semináře je omezena počtem 15 lidí

Registrace na office@kropaceklegal.cz nebo tlačítkem níže

Seminářem Vás provede

Pavel Kropáček

Pavel Kropáček

kropacek@kropaceklegal.cz

Ostatní semináře

Datum konání: 05.10.2023 - 9.00 – 12.00 hod

S ohledem na velký zájem a rychle naplněnou kapacitu účastníků na náš seminář Realizace rezidenčních projektů přidáváme další termín tohoto semináře, který se uskuteční dne 10. 10. 2023.

Přihlásit se můžete na tento další termín zde: 

REALIZACE REZIDENČNÍCH PROJEKTŮ - DALŠÍ PŘIDANÝ TERMÍN SEMINÁŘE

Hlavní témata semináře:

 • plánování rezidenčního projektu
 • prodeje a smlouvy s kupujícími
 • spory s kupujícími

Datum konání: 10.10.2023 - 9.00 – 12.00 hod

Hlavní témata semináře:

 • plánování rezidenčního projektu
 • prodeje a smlouvy s kupujícími
 • spory s kupujícími

Datum konání: 19.10.2023 - 9.00 – 12.00 hod

Hlavní témata semináře:

 • způsoby participace investorů na developerském projektu
 • zasmluvnění a daňové limity pro financování investory
 • zajištění investic

Datum konání: 02.11.2023 - 9.00 – 12.00 hod

Hlavní témata semináře:

 • nový stavební zákon
 • dopad změn na probíhající a připravované projeky
 • zákon o jednotném enviromentálním stanovisku

Datum konání: 23.11.2023 - 9.00 – 12.00 hod

Hlavní témata semináře:

 • zásady spolupráce s investory a předpoklady pro jejich úspěšnou aplikaci
 • role obcí v procesu schvalování a realizace záměru
 • plnění, které mohou obce získat prostřednictvím spolupráce
 • smlouvy o spolupráci

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz