AKVIZICE PROJEKTŮ

Kdy
20.04.2023
9.00 – 12.00 hod
Kde
Advokátní kancelář Kropáček LEGAL, Pobřežní 667/78, Praha – Karlín
Cena
3.900,- Kč bez DPH

Zveme Vás na seminář určený zejména pro podnikatele v oblasti developmentu a manažery projektů, který Vás provede klíčovými okruhy, které řeší developeři v rámci akvizice developerského projektu. Seminář Vám dá vhled do možností, které v rámci akvizice máte, od její formy, daňových dopadů, časové, finanční a procesní náročnosti až po rizika a typické komplikace v rámci akvizice.

Na semináři probereme následující témata:

 • akvizice projektu formou asset deal a share deal – rozdíly procesů akvizice, rizika, výhody a nevýhody obou forem, zdanění obou forem, odštěpení před akvizicí
 • fáze akvizice a zasmluvnění – due diligence, rezervační smlouvy, HOT, LOI, exkluzivita, NDA, předsmluvní odpovědnost
 • akviziční dokumentace – struktura, vypořádání, garance pro kupujícího ve vztahu k prohlášením a zjištěním z due diligence, otázky disclosure
 • přeměny (fúze, odštěpení) – ve fázi před akvizicí, v jejím průběhu a následně, praktický průběh, účetní a daňové souvislosti, ručení, znalecké posudky v přeměnách (kdy jsou potřeba a jaké jsou druhy)
 • financování a daňové otázky – způsoby účtování projektů, DPH, osvobození, vyvolané investice, financování v rámci skupiny a daňová uznatelnost úroků (testy uznatelnosti)

 

V části věnované způsobům provedení akvizice představíme hlavní rozdíly mezi asset deal a share deal, výhody a rizika spojená s těmito způsoby, včetně daňových souvislostí. Dále Vám představíme, v jakých fázích akvizice probíhá, jaké smlouvy jsou v rámci akvizice uzavírány a jak probíhá proces realizace akvizice.

S akvizicemi jsou často spojeny také přeměny, nejčastěji v podobě fúze či odštěpení, na které se na tomto semináři také zaměříme, a představíme Vám prakticky jejich průběh a předpoklady pro jejich provedení.

Zcela zásadní roli v oblasti realizace developerských projektů hrají daňové otázky a možnosti financování. Na tomto semináři proto vysvětlíme také způsoby účtování projektů, kdy do hry vstupuje daň z přidaného hodnoty a možnost osvobození od DPH, a jakým způsobem by mělo probíhat financování projektu v rámci skupiny se speciálním zaměřením na daňovou uznatelnost úroků.

Seminář bude veden praktickou formou, všechna témata vysvětlíme na konkrétním modelu developerského projektu. Seminář je organizován pro menší počet účastníků, a tudíž je možnost konzultovat Vaše konkrétní dotazy.

 

Kdy: 20. 4. 2023, 9:00 – 12:00

Kde: Advokátní kancelář Kropáček LEGAL, na adrese Pobřežní 667/78, Praha – Karlín

Cena: 3.900,- Kč bez DPH

Kapacita semináře je omezena počtem 15 lidí

Registrace na office@kropaceklegal.cz nebo tlačítkem níže

Seminářem Vás provede

Pavel Kropáček

Pavel Kropáček

kropacek@kropaceklegal.cz

Ostatní semináře

Datum konání: 27.04.2023 - 9.00 – 12.00 hod

Hlavní témata semináře:

 • plánování rezidenčního projektu
 • prodeje a smlouvy s kupujícími
 • spory s kupujícími

Datum konání: 11.05.2023 - 9.00 – 12.00 hod


Datum konání: 11.05.2023 - 9.00 – 12.00 hod

Hlavní témata semináře:

 • smlouva o dílo
 • změny v průběhu stavby
 • vady díla

Datum konání: 23.05.2023 - 9.00 – 12.00 hod

Hlavní témata semináře:

 • způsoby participace investorů na developerském projektu
 • zasmluvnění a daňové limity pro financování investory
 • zajištění investic

Datum konání: 30.05.2023 - 9.00 – 12.00 hod

Hlavní témata semináře:

 • nový stavební zákon
 • dopad změn na probíhající a připravované projeky
 • zákon o jednotném enviromentálním stanovisku

Datum konání: 06.06.2023 - 9.00 – 12.00 hod

Hlavní témata semináře:

 • zásady spolupráce s investory a předpoklady pro jejich úspěšnou aplikaci
 • role obcí v procesu schvalování a realizace záměru
 • plnění, které mohou obce získat prostřednictvím spolupráce
 • smlouvy o spolupráci

Kontaktní formulář

Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz